Reklamradiocheferna: "Bra att FP vågar utmana"

De höga koncessionsavgifterna på kommersiell radio snedvrider konkurrensen och minskar mångfalden i etern, skriver cheferna för landets två stora reklamradiobolag i en debattartikel i dagens Sydsvenskan.

”De höga koncessionsavgifterna leder, på samma sätt som en skatt, till försvagad efterfrågan. Intäkterna tillfaller statskassan som en allmän förstärkning. Staten har inga kostnader för att hålla igång den kommersiella radion och den kommersiella radion får inte några varor eller tjänster i retur för avgifterna. Det enda man får är rätten att sända” skriver SBS Radios VD Staffan Rosell och MTG Radios VD Anna Berggren i debattartikeln.

”Våra konkurrenter i press, radio, TV och på internet behöver inte betala för att få verka. Tvärtom får många av dem omfattande anslag och stöd. Dagspressen får hundratals miljoner kronor årligen i presstöd och Sveriges Radio får drygt 2 miljarder kronor per år. TV4 har befriats från koncessionsavgift. Effekten är snedvridna konkurrensvillkor. Faktum är att den kommersiella radion genom sändningsskatten kan sägas finansiera stöd och förmåner till konkurrenter” fortsätter de två cheferna.

Staffan Rosell och Anna Berggren välkomnar folkpartisten Christer Nylanders radiopolitiska program, som bland annat innehåller en stor sänkning av koncessionsavgifterna. Däremot riktar de kritik mot kulturdepartementet.

”Från det moderatledda kulturdepartementet och regeringen som helhet råder dock radiotystnad. Av de stolta ambitionerna bakom utredningsuppdraget 2007 har det blivit en tummetott i en form av en planerad engångssänkning av koncessionsavgifterna år 2012 med 12 miljoner av totalt 130 miljoner kronor” skriver Staffan Rosell och Anna Berggren.

”Förutsättningarna för mångfald i etermedierna behandlas som en kameral fråga på marginalen, snarare än som en fråga av strategisk politisk betydelse” fortsätter de.

Staffan Rosell och Anna Berggren vill nu ha ett besked från allianspartierna om ett avskaffande av koncessionsavgifterna.

”Det är bra att FP vågar utmana finansministerns dominans. Om övriga allianspartier tar intryck så har regeringen ett gyllene tillfälle att i höstbudgeten ge besked om ett avskaffande av sändningsskatten för kommersiell radio. Ett sådant besked skulle lägga grunden till en blomstrande utveckling av radiomediet byggd på mångfald, kvalitet och konkurrens på lika villkor” avslutar Staffan Rosell och Anna Berggren.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share