MTG bygger regionala mediehus

MTG ska ta en större del av den regionala reklamen. Det var ett av budskapen på MTG-s marknadsdag, som hölls i går i London.

Radio och TV står för drygt hälften av mediekonsumtionen i Sverige, men har bara en femtedel av annonsintäkterna. En anledning till det är den regionala reklamen, som omsätter 14 miljarder kronor eller hälften av reklammarknaden, fortfarande domineras av dagspressen. Radio och TV står för bara 4 respektive 5 procent av de regionala reklaminvesteringarna.

MTG-s plan är att utmana dagspressen genom att nästa år starta ett stort antal nya regionala varianter av TV3. Samtidigt skapas ”regionala mediehus” med förbättrad integration mellan TV3 och MTG Radios regionala annonsförsäljningskontor och annonspaket som kombinerar TV, radio och/eller internet.

Share