Norge digitaliserar radion 2017

thorhildwidvey

Den norska regeringen meddelade på morgonen att de rikstäckande radiokanalerna lämnar FM-bandet 2017. Detta eftersom kriterierna för ett teknikbyte enligt regeringen nu har uppfyllts.

Den norska kulturministern Thorhild Widvey menar att DAB ger en större mångfald i radioutbudet, ökad konkurrens och bättre möjligheter för innovation och utveckling.

”Medan FM-nätet bara hade plats för fem rikstäckande kanaler, erbjuder DAB redan 22 rikstäckande kanaler med plats till nästan 20 till. Dessutom har mer än hälften av befolkningen redan fått ett lokalradioutbud på DAB, med stor potential för många nya lokala kanaler” säger Thorhild Widvey.

2011 tog stortinget med bred majoritet ett beslut om att digitalisera radion. Kriterier sattes upp som skulle uppnås 2015 för en ”nedsläckning” av FM 2017.

En del lokala radiostationer kan komma att fortsätta på FM, men ett besked om vilka kommer i ett förslag senare den här månaden. De lokala radiostationerna vill fortsätta fem till sju år till på FM och har även föreslagit ett statligt stöd till digitaliseringen av mindre stationer.

På FM är kostnaderna att sända en rikstäckande kanal åtta gånger högre än på DAB. Under övergångsperioden kostar det mycket för NRK, P4 (MTG) och Radio Norge (SBS Discovery) att sända dubbelt på både FM och DAB. Med nedsläckningen av de rikstäckande FM-sändningarna kommer bolagen att spara mer än 200 miljoner om året.

Den norska regeringen pekar även på fördelar när det gäller beredskapen. DAB sägs vara mindre sårbart för avbrott vid extrema situationer. Dessutom kan man sända alla kanaler i tunnlar och gå ut med viktiga meddelanden på alla kanaler samtidigt.

Foto: Ilja C Hendel.

Share

One Comment

  1. marre69

    Det är alltid lika intressant att det nämns hur mycket billigare det är att sända rikstäckande i DAB, men inte hur mycket dyrare det är att sända i DAB LOKALT! 🙂