Ökad förlust för Viaplay

Viaplay Groups huvudkontor i Stockholm. Foto: Viaplay Group.

Viaplay Group gjorde ett rörelseresultat på minus 317 miljoner kronor under första kvartalet. Det är 26 miljoner sämre än första kvartalet 2023. Samtidigt steg omsättningen till 4,757 miljarder kronor med en organisk försäljningstillväxt på 6 procent.

Enligt Viaplay-chefen Jørgen Madsen Lindemann är resultatet enligt förväntningarna och bolaget fokuserar nu på ”operativa förbättringar”.

”Genomförandet av rekapitaliseringsprogrammet var av avgörande betydelse för att lägga grunden till vår övergång till en lönsam, växande och kassagenererande verksamhet. Vi fokuserar nu helt på att genomföra de många operativa förbättringar som behövs över hela koncernen. Resultaten för kvartal ett är i linje med våra förväntningar, och vi har upprepat vår prognos för helåret” skriver Jørgen Madsen Lindemann i kvartalsrapporten.

Viaplays reklamförsäljning minskade med 4,4 procent till 834 miljoner kronor. När det gäller radioverksamheten minskade Viaplays andelar av radiolyssningen i både Norge och Sverige och bolaget skriver också att ”radioreklammarknaden uppskattas ha ökat i Sverige och minskat i Norge”.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share