UR öppnar sitt arkiv för skolorna

Utbildningsradion öppnar hela sitt arkiv med över 11 000 TV- och radioprogram för skolor som använder Nationalencyklopedins nättjänst.

Genom att välja nättjänsten ne.se för sin distribution vill UR göra det lätt att kombinera Nationalencyklopedins ”lärresurser” med TV och radio.

”Som jag ser det blir UR-s 11 000 program arm i arm med NE-s 40 000 uppslagsord ett nytt och väldigt spännande sätt att hämta information och lära sig. Om du söker på ”vulkan” får du i NE upp vad det är för något och hur en sådan fungerar samtidigt som du får upp vilka filmer och andra program som UR har om vulkaner. Det kallar jag förstärkt inlärning” säger UR-s VD Erik Fichtelius i ett pressmeddelande.

Programmen ur UR-arkivet strömmas med Flash.

Share