Reklamradion har inte råd med digitalradio

Utan en sänkning av koncessionsavgifterna, kommer reklamradion inte att kunna vara med i den planerade digitalradiosatsningen nästa år. Det säger både Christer Modig, vice VD på MTG Radio, och Staffan Rosell, VD på SBS Radio.

”Vi ser att det inte finns något stöd för digitalisering från regeringen och vi kan inte plöja ned pengar i digitalradion när vår huvudaffär går med förlust” säger Staffan Rosell.

”Det finns ingen möjlighet. Vi får lov att lägga in i våra prognoser för 2010 att vi har koncessionsavgifterna kvar. Det blir radio på sparlåga. När vi fick utredningen såg vi framför oss ett radio-Sverige med 20-30 nationella radiokanaler de närmaste åren. Nu känner vi att regeringen drar i nödbromsen” säger Christer Modig.

Sveriges Radio har sagt att en förutsättning för att public service-radion ska göra en nysatsning på digitalradio är att även de kommersiella bolagen finns med.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share

One Ping

  1. Pingback: RadioAssistant.com - Because We Love Radio

One Comment

  1. Roy

    Enl. gällande lag, både i EU och i Sverige kan EJ avgifterna sänkas.Det finns ingen lag idag för auktionering eller kriteriaprövning.Befintliga FM tillstånd går ut dec. 2010 och då har nya lagen trätt ikraft.Enda möjligheten att få sänkta avgifter är att lämna tillbaka tillstånden så snart nya lagen träder ikraft efter 1 Juli 2010.Därefter kan de auktioneras ut igen eller kriteriaprövas.
    Någon företräde till dab+ tillstånden kan ej heller ges till befintliga fm-tllståndsinnehavare.Samtilga DAB+ tillstånden måste lysas ut i konkurrens med andra sökande.
    En förening som delar frekvens med andra, kan söka ett eget dab+ tillstånd eller ett am-tillstånd för 24 tim. egen sändning.