Finansdepartementet stoppar avgiftssänkningen

rosenbadDet blir av allt att döma inte någon sänkning av reklamradions koncessionsavgifter. Kulturdepartementet är för en sänkning men har mött på motstånd från finansdepartementet.

Frågan bereds nu mellan regeringspartierna och därefter presenterar regeringen en lagrådsremiss.

”Vi tycker att vi har haft ett bra samarbete med kulturdepartementet och har förstått att de har gjort vad de kunnat. Det jobbiga är att det är andra som påverkar. Vid sådana här tillfällen borde en regering samla sig och bestämma vad de tycker” säger Christer Modig, vice VD och programdirektör på MTG Radio.

”De som har drivit radiofrågor i samtliga allianspartier är positiva till en sänkning enligt utredningens förslag, men det är på finansdepartementet som förslaget stöter på patrull” säger Staffan Rosell, VD på SBS Radio.

Reklamradion har lämnat ett kompromissförslag som går ut på att koncessionsavgifterna trappas ned stegvis under åtta år. Till att börja med skulle avgifterna sänkas nästa år med 5 procent, motsvarande 6 miljoner kronor. Därefter följer sänkningar med 10 procent 2011 och 13 procent 2012.

Reklamradiostationerna betalar 130 miljoner om året i koncessionsavgifter. Avgifternas storlek avgjordes när tillstånden såldes på auktioner i mitten av 90-talet.

Under förra veckan inledde reklamradion en radioreklamkampanj, som informerar lyssnarna om det kommande beslutet. Efter det nya beskedet från kulturdepartementet kommer reklamradion nu att starta en andra kampanj i ett sista försök att påverka utgången.

”Vi måste trycka på lite och engagera våra lyssnare och förklara vad som kan hända” säger Staffan Rosell.

Lyssna på branschorganisationen RAB-s radiospotar:
RAB Version 1
RAB Version 2

Foto: Pawel Flato.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share

One Comment

  1. Roy

    Sänkning av avgifterna kan bara ske om befintliga fm-tillstånd lämnas tillbaka efter 1 juli och lyses ut igen.
    Vilka kriteria för tillstånden efter 2010 är okänt, men när lagen klubbats, kan vem som helt lägga intresseanmälan för befintliga fm-tillstånd eller nya FM/AM/DRM-tillstånd. Även de 4 dab+ muxarna.
    Sänkning av avgifterna kan bara ske genom utauktionering eller kriteriaprövning av befintliga tillstånd.
    Tillstånden går ut i dec. 2010 och måste lysas ut enl. den nya lagen, under 3 kv. 2010.