Radions försäljning upp 20 procent i december

 

Mediebyråerna förmedlade radioreklam för 31,1 miljoner kronor under december, enligt Mediebyråbarometern från Sveriges Mediebyråer. Summan är 20,3 procent högre än för december 2020.

Under helåret 2021 förmedlade mediebyråerna radioreklam för 561,1 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 11,8 procent sedan 2020. 2019 var summan 635 miljoner kronor, vilket innebär att radion inte helt återhämtade sig från pandemiperioden under året.

Marknaden i stort växte med 13,6 procent förra året. Online-medierna hade en bättre utveckling än radion, som däremot lyckades bättre än TV, tryckta medier och utomhusreklam.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share