Nytt SR-förslag för lånefinansiering av DAB

Sveriges Radio har tagit fram ett nytt alternativ till hur digitaliseringen av radion kan finansieras. Enligt förslaget ska det delvis ske med hjälp av ett lån.

I november förra året lämnade SR sitt huvudförslag till digitaliseringen ska finansieras. Det bygger på att processen inleds 2015 och tar åtta år. Kostnaden är satt till totalt 200 miljoner kronor per år.

I huvudförslaget tas 50 miljoner från rationaliseringar inom SR och kulturdepartementet föreslås stöda utvecklingskostnader med lika mycket. Kostnaden för parallellsändningarna beräknas till 100 miljoner kronor per år och betalas genom att Rundradiokontot efter fyra år utan uppräkning återställs 2014 med drygt tre procent i uppräkning och sedan höjs i takt med kostnadsutvecklingen.

I det nya lånealternativet finansieras parallellsändningen istället genom ett lån som tas via Riksgälden. Modellen liknar den som användes när TV-n digitaliserades. Återbetalningen inleds när de analoga sändningarna släcks ned och kan enligt SR göras med de pengar sparas på att de digitala sändningarna är billigare än de analoga.

Marksänd digital radio byggs ut till 70 procent det första året och till 95 procents befolkningstäckning under de tre första åren. Det sista året byggs nätet ut till 99,8 procents täckning. Då börjar SR och reklamradion sin migration från det analoga till det digitala nätet.

Eftersom det idag inte går att exakt ange hur lång tiden parallellsändningarna behövs har SR tagit fram två scenarier: en övergång på sju år och en övergång på nio år.

För sjuårsscenariet blir den totala lånesumman för parallellsändningen 590 miljoner kronor och för nioårsscenariet 795 miljoner kronor. Summorna inkluderar räntekostnader. Dessutom tillkommer som i huvudalternativet kostnader för nya kanaler och utveckling på 100 miljoner per år.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share