Modig: "En stor besvikelse"

christermodigChrister Modig, vice VD på MTG Radio, är besviken över regeringens lagrådsremiss om radio- och TV-lagen. Går den igenom så kan det leda till en rättslig process.

”Det verkar som om vi har pratat för döva öron. De har tolkat saken sämre än vad jag har trott” säger Christer Modig.

I en utredning förra året föreslogs att reklamradions tillstånd inte längre skulle förnyas med automatik inför varje tillståndsperiod. Som kompensation förespråkades en sexårig övergångsperiod och en sänkning av koncessionsavgifterna till 45 000 kronor per år och tillstånd.

I lagrådsremissen har övergångsperioden förlängts till åtta år, men koncessionsavgifterna sänks inte.

”Justitiekanslern har tidigare kommenterat utredningen och sagt att sänkta koncessionsavgifter under fyra år förmodligen inte är tillräckligt för att kompensera ett tillbakadragande av tillstånden” säger Christer Modig.

”Det här förslaget är sämre än det utredningen föreslog och går det igenom kan det leda till en rättslig process. De föreslagna ändringarna gällande lokalt innehåll och förenklade sponsringsregler är inte i närheten av en godtagbar kompensation för att staten tar tillbaka våra tillstånd 2018” fortsätter han.

Christer Modig tror inte heller att branschen gynnas märkbart av slopade regler kring sponsring och lokalt innehåll.

”Att de föreslår att vi ska kunna sponsra ”Fröken Ur” är ju skrattretande. De har inte ens frågat branschen hur stora sponsorintäkter förändringarna skulle kunna innebära. Det handlar om kanske en eller två miljoner per år och de pengarna kommer troligtvis att tas från de reklamintäkter vi redan har” säger Christer Modig.

”För oss blir det inte heller ekonomiskt lättare med borttagna regler om lokalt innehåll. Vi har tvingats sända lokala spellistor på nätterna sedan 1993 och jag är bara glad att få stänga ned dem. Däremot blir det en förbättring för de åtta av 89 kommersiella stationer som har tagit på sig att sända lokalt material enligt 2002 års lagstiftning. Dessa stationer har dessutom en koncessionsavgift på bara 40 000 kronor vilket snedvrider branschen ännu mer” fortsätter han.

Om lagrådsremissen blir verklighet ligger en satsning på DAB+ långt borta för MTG Radio.

”Markbunden digitalradio ligger fullständigt på is. Vem ska ha råd att investera i den? Regeringen stänger den dörren genom att behålla koncessonsavgifterna vilket drabbar alla radiokanaler, även SR. Vi får titta på andra digitala alternativ istället, gärna så långt borta från politiken som möjligt” säger Christer Modig.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share

2 Comments

  1. Roy

    Skitsnack, vill bara skydda sitt monopol.Lämna tillbaka licencerna före 30 dec. och sök dem igen och ni får dem för 47.000kr.Kriterialagen gäller fortfarande.

  2. Roy

    Befintliga tillstånd kan EJ sänkas, då nya AM/FM tillstånd måste lägga bud på 45.000kr eller mer.
    Strider mot EU’s upphandlingslag.