Moderater föreslår sänkta radioavgifter

Moderaterna Tomas Tobé och Lars Beckman föreslår i varsin riksdagsmotion sänkta respektive helt borttagna koncessionsavgifter för den kommersiella radion.

Tomas Tobé vill i sin motion att avgifterna sänks till den nivå som föreslogs i reklamradioutredningen, istället för de 12 miljoner per år i sänkning som regeringen har föreslagit ska gälla från 2012. Lars Beckman vill helt ta bort koncessionsavgifterna för reklamradion.

”Eftersom man idag kan välja internetradio helt fritt eller lyssna på internetradio från utlandet i mobilen vore det rimligt att ta bort den koncessionsavgift som den kommersiella radion betalar i Sverige. Det finns ingen koppling mellan statens utgift och den avgift som den fria, och oberoende, radion betalar” skriver Lars Beckman i motionen.

Moderaten Thomas Finnborg förespråkar att public service finansieras via skatten. Då slipper man en ”godtycklig koppling till själva TV-innehavet” och den kontrollapparat som krävs för att administera radio- och TV-avgiften, enligt Thomas Finnborg.

I en fjärde Moderat motion upprepar Margareta Pålsson sitt förslag att slå ihop de två P4-kanalerna i Skåne till en gemensam för hela regionen, medan Folkpartisten Liselott Hagberg återigen vill göra något åt radioskuggan i delar av Södermanland. Till slut vill Miljöpartisten Ulf Holm begränsa reklamtiden i radio och TV från dagens tolv minuter i timmen till åtta minuter.

”Det stör väldigt många, inklusive mig själv, att inte få se hela program ostört utan att det titt som tätt sker avbrott” skriver Ulf Holm i sin motion.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share

One Comment