Regeringen tar beslut om digitalradion

Regeringen tar upp digitalradion på veckans möte.

På kulturdepartementets ärendeförteckning inför torsdagens regeringssammanträde finns tre ärenden om digitalradion. Det gäller kompletteringar av Sveriges Radios och Utbildningsradions sändningstillstånd för digitalradio, liksom ”upplåtelse av sändningsutrymme för kommersiell digital radio”.

Dessutom ska regeringen utse ersättare och vice ordförande i granskningsnämnden för radio och TV och fastställa deras ersättningar.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share