EBU vill låta radion behålla digitala frekvenser

bandIII

TV-branschen förlorar i framtiden frekvensutrymme till mobiloperatörerna, exempelvis i Sverige. Det har därför föreslagits att TV istället ska få radions frekvenser på Band III. Det kan hota digitalradions utveckling i Europa, skriver public service-bolagens europeiska samarbetsorganisation EBU.

”Digitalradion växer snabbt i många europeiska länder och behöver frekvenserna i Band III för att expandera i andra länder. Det är nödvändigt att myndigheterna förstår att Band III inte kan kompensera för reduktionen av UHF-spektrum för digital-TV. Radio- och TV-bolagen måste delta i de nationella diskussionerna om frekvensfördelning och upplysa sina nationella myndigheter” skriver EBU.

EBU påpekar att Band III (174-230 MHz) redan används för digitalradio och andra tjänster i de flesta länder. Dessutom är många TV-antenner endast anpassade för UHF och skulle behöva ersättas eller justeras för Band III.

Användningen av Band III ser olika ut i de europeiska länderna. I Sverige och Italien finns både digital-TV och digitalradio på bandet. I Finland används det endast för digital-TV. I Belgien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Malta och Monaco används Band III för digitalradio. Även Österrike har planer för digitala radiosändningar på bandet.

Läs EBU-s dokument här (PDF).

Share

One Comment

  1. Roy Sandgren

    När det gäller UHF 700 MMHz övre delen på bandet, så lägges detta fram till 2030 att användas för TV. Ej för mobilt internet. VHF bandet är i princip för digitalradio 174 – 238 MHz kanal 5 – 13. Vem har föreslagit att återanvända detta för digital TV??