Digitalradion byter frekvenser i Stockholm

dabavbrottI dag byter Teracom frekvenser för digitalradiosändningarna i Stockholm och Södertälje. Därför är det avbrott i sändningarna mellan 10.00 och 16.00.

Sveriges Radios multiplex flyttas från kanal 12B till 12C, medan provsändningarna med DAB+ går från 12C till 12A.

Anledningen till förändringen är att äldre utrustning byts ut mot ny och ”förberedande arbete för att möjliggöra att den nya utrustningen konfigureras med de frekvenser som framöver anvisats för Sveriges Radio”.

De som har en DAB-mottagare behöver göra en ny kanalsökning efter 16.00. Mer om det här.

Share

2 Comments

  1. Roy Sandgren

    SR anpassar sig den den till den regional MUX som har olika frekvenser i olika områden = ca. 20 områden.SR har sökt denna regionala för reguljära sändningar.

  2. Roy Sandgren

    MUX 12 B är den nationella MUX som har samma frekvens över hela landet. Den är inte utlyst ännu för kommersiell radio = mycket atraktiv