Tvåprocentig uppräkning behålls

Public service-bolagen kommer även under den kommande sexåriga tillståndsperioden att få sina anslag höjda med 2 procent per år. Radio- och TV-avgiften blir kvar på 2 076 kronor per hushåll även nästa år.

”Regeringen anser i likhet med kommittén att det inte finns skäl att frångå modellen med en årlig tvåprocentig uppräkning av medlen som en kompensation för kostnadsökningar. Uppräkningen ger programföretagen stabila ekonomiska förutsättningar och möjliggör en utveckling av verksamheten samtidigt som den skapar ett tryck på företagen att effektivisera sin verksamhet” skriver regeringen i propositionen.

Sveriges Radio ansåg i sitt remissvar till public service-kommittén att den tvåprocentiga uppräkningen inte är tillräcklig för att täcka in ökade kostnader.

UR får dock 50 miljoner extra per år för att ”utveckla och vidga” utbildningsutbudet. Dessutom får Sveriges Radio 6 miljoner extra per år till Berwaldhallen, Sveriges Radios Symfoniorkester och Radiokören.

Totalt innebär propositionens förslag att Sveriges Radio nästa år tilldelas 2 732,4 miljoner kronor från rundradiokontot. För SVT blir summan 4 476,5 miljoner och för UR 395,2 miljoner.

Radio- och TV-avgiften har under hela den nuvarande tillståndsperioden varit 2 076 kronor per hushåll och år. Regeringen föreslår att den inte ändras nästa år, men återkommer när det gäller nivån för resten av den kommande tillståndsperioden.

Share