Besked om extrapengar till nya kanaler dröjer

Sveriges Radio vill ha pengar till utveckling och drift av nya digitala kanaler. Men något besked om extra resurser kom inte när regeringen idag presenterade sin public service-proposition.

Regeringen skriver i propositionen att frågan ”bör prövas när det är klarlagt hur en övergång till marksänd digitalradio bör genomföras”. I propositionen påpekas också att SR redan idag sänder digitala kanaler via DAB och webben som borde kunna ingå i det kommande digitala utbudet.

SR-s och UR-s nuvarande tillstånd att sända digitalradio i de tre storstadsområdena och i Norrbotten förlängs i avvaktan på beslut om nya tillstånd som möjliggör en utbyggnad av sändningarna.

Share