Cilla Benkö om DAB: "Frågan är inte löst"

Sveriges Radios VD Cilla Benkö är nöjd med att regeringen föreslår en digitalisering av marknätet, men hon anser inte att frågan är löst.

”Vi är nöjda med att regeringen nu föreslår en digitalisering av marknätet. Men frågan är inte löst i och med dagens besked. Ska digitaliseringen lyckas måste publiken känna att de får något mer från Sveriges Radio än vad de får idag” säger Cilla Benkö i ett pressmeddelande.

”Vi är beredda att själva rationalisera fram pengar för att klara en övergång, men behöver 50 miljoner för ett utökat utbud och intern teknisk omställning så att det inte sker på bekostnad av dagens kvalitet. Jag förutsätter att den branschsamordnare som nu ska utses – liksom public service-utredningen – inser att det här är en nödvändighet om inte digitaliseringen av radions marknät ska bli ett politiskt misslyckande” fortsätter hon.

För parallellsändningarna som krävs via FM och DAB får Sveriges Radio ta ett lån från Riksgälden, vilket också var ett av alternativen som presenterades av Sveriges Radio. Lånet ska betalas tillbaka när digitaliseringen är klar och FM-sändningarna har släckts ned.

Att radio- och TV-avgiften blir kvar innebär enligt Cilla Benkö en säkring av oberoendet och en långsiktig finansiering. Dessutom behålls en direktrelation till publiken. Hon är samtidigt tveksam till syftet med den utredning som ska göras om public service-verksamhetens påverkan av mediemarknaden.

”Jag är tveksam till syftet med analysen och det är oklart hur den ska användas. Poängen med public service är att vi ska vara ett oberoende och reklamfritt alternativ för hela publiken. Och jag utgår ifrån att en sådan analys kommer fram till att vi gör precis det vi ska göra” säger hon.

Share