TV-satsning sänkte Teracom-vinst

Statliga Teracoms satsning på betal-TV i Danmark och Finland gjorde att företagets vinst minskade förra året.

Teracom gjorde ett rörelseresultat på 496 miljoner kronor under 2009, vilket är 22 procent lägre än resultatet för 2008. Samtidigt ökade dock omsättningen med 14 procent till 3,4 miljarder kronor.

Företaget förklarar det försämrade resultatet med lanseringen av betal-TV i Danmark (Boxer) och Finland (Plus TV) under förra året. Vinsten för verksamheten i Sverige, inklusive betal-TV-bolaget Boxer, var dock i nivå med föregående år.

Teracoms koncernchef Crister Fritzon passar i pressmeddelandet på att välkomna regeringens förslag till ny radio- och TV-lag.

”Vi välkomnar också regeringens förslag till ny radio- och TV-lag, vilken förordar en digitalisering av radion. Det är min förhoppning att de sista pusselbitarna kring digitalradion faller på plats, så nätet kan utvecklas så även radiolyssnarna kan få tillgång till fler kanaler och nya tjänster” skriver Crister Fritzon.

Idag blev det också klart att Boxers VD Per Norman lämnar Teracom-koncernen, efter ett beslut av Teracoms styrelse. Han ersätts av koncernchefen Crister Fritzon.

Samtidigt ändras den interna strukturen. Koncernledningen förstärks med cheferna för nätoperatören Teracom och betal-TV-bolagen Boxer Sverige, Boxer Danmark och Plus TV Finland.

”Tillväxten på den svenska betal-TV-marknaden avtar. Vi går in i en situation med hårdare konkurrens där det är viktigt att koncernens struktur kontinuerligt är så effektiv som möjligt. Betal-TV-verksamheten måste anppassas till den gemensamma strukturen och det hårdare marknadsläget, styrelsen har därför beslutat att Per Norman slutar som VD för Boxer” säger Teracoms styrelseordförande Åsa Sundberg (bilden) i ett pressmeddelande.

Foto: Mats Lundkvist.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share