DR får extrapengar

Det danska public service-bolaget DR får 28 miljoner danska kronor i extraanslag.

Beslutet togs av partierna som deltog i det mediepolitiska avtalet för åren 2007-2010, alltså alla folketingspartier utom Enhedslisten.

Resurserna ska användas till satsningar på dramatik för barn (8 miljoner), konst (3 miljoner), bättre tillgång till DR-s kulturarv (3 miljoner), mer egenproduktion på kultur-TV-kanalen DR K (5 miljoner) och en stärkning av TV-nyheter från hela landet (9 miljoner).

”Jag är riktigt glad över att vi ny förstärker DR-s möjligheter att förmedla kultur till alla danskar. Vi använder de överskjutande licensmedlen till bland annat en ny satsning inom konstförmedling och bättre tillgång till vårt kulturarv i form av DR-s arkivmaterial. Jag är övertygad om att vi alla kommer att uppleav att vi får tillgång till mer kvalitet på DR-s många plattformar” säger den konservativa kulturministern Carin Christensen i ett pressmeddelande.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share