SD-inslag i Brunchrapporten friades

Granskningsnämnden för radio och TV har friat ett inslag om Sverigedemokraterna i P3-programmet Brunchrapporten.

I inslaget kopplades Sverigedemokraterna ihop med andra extrema partier och grupper. Nämnden granskade samtidigt den franska dokumentären Det våras för extremhögern, där tre sverigedemokrater utpekades som sponsorer till nazistiska grupper, samt Valvakan i SVT.

Alla tre programmen friades. Nämnden skriver att ”det mot bakgrund av de främlingsfientliga drag och den nationalistiska princip som Sverigedemokraterna ger uttryck för i sitt principprogram, inte stred mot kraven att sammankoppla Sverigedemokraterna med högerextrema partier eller grupper på det sätt som skedde i det aktuella programmen”.

Eftersom de anklagade inte fick komma till tals i den franska dokumentären bröt den dock mot kravet på opartiskhet.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share