Teracoms uppdrag ska ses över

Teracom ska få nya ekonomiska mål och dessutom åtminstone ett uppdragsmål, meddelar regeringen i ett svar till Riksrevisionens granskning av Teracom.

Regeringen håller inte med om Riksrevisionens farhågor om att Teracom ska missköta sitt samhällsuppdrag eller missbruka sin monopolliknande ställning. Däremot ser regeringen en risk för att Teracom efter försäljningen av Boxer till Com Hem ”saknar förutsättningar för sin nuvarande verksamhet”. Därför kommer regeringen nu fastställa nya relevanta ekonomiska mål för koncernen.

Dessutom saknar Teracom helt uppdragsmål. Regeringen kommer därför att komplettera de ekonomiska målen med minst ett relevant uppdragsmål under 2017.

Regeringen delar inte heller farhågorna om att Teracom agerar på ett sätt som snedvrider konkurrenser, men håller med om att bolaget är överkapitaliserat. Kapitalstrukturen ska därför anpassas till verksamheten som en del av de nya ekonomiska målen.

Riksrevisionen föreslår i sin rapport att den nuvarande prisregleringen av marksänd radio och TV ska ändras så att Teracom får fler incitament till effektiviseringar. Regeringen meddelar att marknaden för fri-TV via marknätet ska ses över, men att det redan nu finns en tillfredställande kontroll och uppföljning av marknaderna för marksänd radio och TV. Regeringen håller med om att Teracom har monopol på marksänd TV och att det inte är troligt att någon annan aktör kan bygga upp ett konkurrerande nät. Den nuvarande strukturen därför är den mest effektiva, enligt regeringen.

Med hänvisning till ”avtagande efterfrågan på marksända medier” anser regeringen slutligen att Teracom behöver kompletterande verksamheter men håller inte med Riksrevisionen om att beslut om sådana verksamheter ska tas av ägaren.

Mer:
Ladda ned regeringens skrivelse om Teracom som PDF här.
Riksrevisionen föreslår översyn av Teracoms uppdrag
Teracom: ”Vi kommer bistå Riksrevisionen”
Riksrevisionen granskar Teracom

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share