Riksrevisionen granskar Teracom

margaretaaberg

Riksrevisionen har inlett en granskning av Teracom Boxer Group. Resultatet presenteras i en rapport som ska komma ut i juni. Ansvarig riksrevisor är Margareta Åberg, som även hade hand om granskningen av DAB-frågan.

Syftet är att undersöka för- och nackdelar med Teracom Boxer Groups verksamhet ”med avseende på om den är effektiv för att uppnå målet om att public service-bolagens sändningar säkert ska kunna nå hela befolkningen”. Bland annat undersöker Riksrevisionen om Teracoms monopol är effektivt och om man kan motivera att bolaget ska vara statligt ägt. Dessutom frågar sig Riksrevisionen om Teracom kan skapa värde för staten utan ”att missköta samhällsuppdraget eller missbruka sin monopolställning”.

Följande frågor ska besvaras, enligt ett pressmeddelande från Riksrevisionen:

– Är Teracom Boxer Groups monopol inom marksänd radio och TV effektiva?

– Är statens reglering, uppföljning och kontroll av marknaderna för marksänd radio och TV effektiv?

– Klarar Teracom Boxer Group att skapa värde för ägaren, utan att missköta samhällsuppdraget eller missbruka sin monopolställning? Har regeringen gett Teracom Boxer Group förutsättningar att på ett ansvarsfullt sätt förvalta sina monopol och samtidigt skapa långsiktigt värde?

– Är statens ägande av Teracom Boxer Group motiverat?

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share