Riksrevisionen föreslår översyn av Teracoms uppdrag

margaretaaberg

Regeringen behöver se över Teracoms samhällsuppdrag och vilka delar av bolaget som behöver vara statliga. Det kommer Riksrevisionen fram till i sin granskning av Teracom.

Att Teracom vid sidan av sina marknät för radio och TV numera även satsar på telekomverksamhet är något regeringen bör ta ställning till, tycker Riksrevisionen. Frågan är dessutom om staten bör äga företaget och hur samhällsuppdraget ska se ut, fortsätter myndigheten. Bolaget har konkurrensfördelar i relation till privata aktörer, vilket riskerar att bli ett problem om Teracom ger sig in på fler konkurrensutsatta marknader. Dessutom riskerar marknäten påverkas negativt av nyorienteringen, skriver Riksrevisionen.

”Kärnan i Teracoms verksamhet är ett viktigt samhällsuppdrag som staten behöver styra. Men det är inte säkert att det behöver vara organiserat i ett bloag. Nu vill Teracom haka på utvecklingen och satsa på nya tjänster – det är något som regeringen behöver ta ställning till så att säkra sändningar i marknätet kan garanteras alla” säger riksrevisor Margareta Åberg, som idag berättade att hon avgår.

Teracom har en monopolställning, men styrningen är anpassad till en marknad i konkurrens, kommer Riksrevisionen fram till. Som exempel tas att SR och SVT upphandlar utsändningstjänster, trots att Teracom är den enda möjliga leverantören.

”Styrningen och regleringen på området är ineffektiv och bygger inte på hur verkligheten ser ut. Vi anser att regeringen skapar en onödigt omständlig hantering av enkla frågor mellan statliga myndigheter. PTS prisregleringsmodell är dessutom utformad så att det inte är viktigt för Teracom att göra effektiviseringar – de får alltid sina kostnader för marknäten täckta genom prisregleringen” säger projektledaren Karl Nilsson.

Mer:
Rapporten från Riksrevisionen

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share