Teracoms intäkter minskade 15 procent

Foto: Stefan Berg.

Teracom omsatte 332 miljoner kronor under tredje kvartalet. Det är 15 procent mindre än under motsvarande period förra året.

Intäkterna från radioutsändning åt framförallt SR och NENT låg kvar på 60 miljoner kronor för tredje kvartalet. Rörelseresultatet för samma verksamhet ökade från 11 till 13 miljoner.

Nedgången är väntad enligt Teracom, eftersom intäkterna från TV-utsändning och mobilverksamheten har minskat.

Teracoms rörelseresultatet blev 45 miljoner kronor, vilket är bara drygt en tredjedel av resultatet för tredje kvartalet 2018 (134 miljoner). Vid sidan av fallande intäkter från TV och mobil bidrog även kostnader i samband med köpet av Net1 till nedgången. Samtidigt har Teracom lyckats minska sina kostnader.

”Resultatet för årets tredje kvartal har förbättrats, främst till följd av effektiviseringsprogrammet, där både kostnaderna för egen personal och konsulter är lägre. Vi fortsätter arbetet med att utveckla våra arbetssätt och bli effektivare i vår kärnverksamhet” säger Åsa Sundberg, som är VD och koncernchef för Teracom.

Share