Teracom Group säljer danska verksamheten

Statligt ägda Teracom säljer dotterbolaget Teracom A/S i Danmark till det London-baserade investmentbolaget Agilitas Private Equity.

Teracom köpte 2010 BSD (Broadcast Service Danmark) från ägarna DR och TV2 och har sedan dess drivit marknäten för radio och TV i Danmark med 34 höga sändmaster. Genom dotterbolaget Digital Radio A/S har Teracom även fått ansvar för driften av det nationella DAB-nätet för kommersiell radio. Totalt har Teracom 75 anställda i Danmark.

”Försäljningen av Teracom A/S är ett stort och viktigt steg på vår resa mot ett svenskt bolag med fokus på kärnverksamheten i Sverige. Den här affären ger oss mycket goda förutsättningar att arbeta med robusta och tillgängliga nät” säger Åsa Sundberg, som är koncernchef för Teracom Group.

Agilitas har i Norden investerat i bolagen Recover Nordic, Reconor och Danoffice IT.

Share