SR slutar sända DAB – om inget utbyggnadsbeslut tas

Om det inte tas ett politiskt beslut om att bygga ut DAB, slutar Sveriges Radio sända DAB när den nuvarande tillståndsperioden löper ut i slutet av nästa år. Det skriver Sveriges Radio i sitt remissyttrande till public service-kommittén.

En förutsättning för en DAB-släckning är dock att Sveriges Radio kan tillgodoräkna sig utbudet i webbradion för att nå upp till villkoren i sändningstillståndet om program på finska och meänkieli.

”I väntan på ett politiskt ställningstagande till om DAB+ ska införas i Sverige eller inte tolkar Sveriges Radio utredningen som att det går att lämna DAB och inte ansöka om förnyat tillstånd och istället lägga den delen av licensmedlen på innehåll. Detta förutsätter att det utbud som idag parallelldistribueras via DAB och internet får tillgodoräknas även när DAB-sändningarna släcks ned vid utgången av innevarande tillståndsperiod och enbart distribueras via internet. Om ett beaktande av verksamhet på internet inte skulle vara möjligt förutsätter Sveriges Radio att det i den kvantitet som blir norm för minoritetsspråken för 2020 inte inräknas det utbud som idag tillgängliggöras via DAB” skriver Sveriges Radio.

Sveriges Radio stöder utredningens förslag om att höja anslagen till public service med två procent per år, att public service ska behålla ett brett innehållsuppdrag och att Sveriges Radio ska fokusera på ljud. SR vill att innehållet på webben ska kunna räknas med vid bedöming om uppdragens uppfyllande. Dessutom tycker SR att definitionen av kärnverksamhet och kompletterande verksamhet behöver förtydligas, så att även publiceringar av poddar på plattformar utanför Sveriges Radio finns med. Slutligen uppreprar Sveriges Radio sitt motstånd till förhandsgranskningen av nya tjänster.

Sveriges Radio sänder DAB i Stockholm, Göteborg, Malmö och Luleå.

Mer:
Sveriges Radios remissyttrande över SOU 2018:50 (PDF)

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share