Teracom: Dåligt underbyggda slutsatser

Riksrevisionens rapport om digitalradio innehåller flera felaktigheter. Det skriver Per G Borgå, Teracoms produktchef för radio, i en replik på DN Debatt.

Riksrevisionen beskriver Norge och Finland som två motpoler, där Norge är nära en FM-släckning och Finland valt att avstå från digitaliseringen. ”Den enda extremen i sammanhanget är Finland, som valt att stå utanför den breda rörelse mot digitalisering som vi ser i Europa. Norge är ett föregångsland, men har gott sällskap av bland andra Storbritannien, Danmark, Schweiz, Tyskland, Holland, Frankrike med flera som har byggt ut eller är på väg att bygga ut DAB/DAB+” skriver Per G Borgå.

Riksrevisionen skriver i sin rapport att yttäckningen för DAB+ har överskattats och att investeringen i det digitala nätet därför blir betydligt högre än beräknat. Per G Borgå hävdar dock att de kalkyler som Teracom har gjort utgår från ett digitalt sändarnät som har motsvarande täckning som dagens analoga FM-nät, inklusive yttäckningen. Dessutom skriver Per Borgå att det planerade digitala nätet kommer att motsvara eller till och med överträffa FM när det gäller robusthet, tillgänglighet och redundans, med bibehållen täckning för mobil mottagning även i mindre tätbebyggda delar av Sverige.

”Teracom delar uppfattningen att radio kommer att fortsatt utvecklas också på andra plattformar, bland annat internet. Men här finns ingen motsättning, snarare är det så att tekniken i sig inte är det viktigaste, utan fokus måste ligga på att alla kan ges likvärdig tillgång till innehållet och att robustheten och täckningen kan bibehållas. Det bör också vara det viktigaste för alla inblandade i debatten. Det mest konstruktiva är att försöka ta sig bort från skyttegravarna och se nyktert på frågan” avslutas Per Borgå.

Share

One Comment

  1. marre69

    …säger bolaget som med DAB+ får ensamrätt på distributionen. Vad ska man säga?