SBS Discovery: Granskningen undermålig

I sin granskning av digitalradiofrågan tar Riksrevisionen okritiskt och ensidigt digitalradiomotståndarnas sida och baserar flera av sina synpunkter på direkta felaktigheter. Det tycker SBS Discovery Radio.

”Riksrevisionens påstående att omställningen skulle bli olönsam är helt taget ur luften. Nuvarande plan skulle inte innebära några risker för skattebetalarna. De kommersiella aktörerna kommer att bekosta sin del samtidigt som Sveriges Radio tar ett lån i Riksgälden för sina kostnader. Långsiktigt vägs investeringskostnaderna upp av lägre driftskostnader för ett digitalt nät. Den enda utgiften för lyssnarna blir nya digitalradioapparater som under en period om cirka åtta år ska ersätta gamla analoga radiomottagare. Samtidigt är nyttan av ett större, mer diversifierat utbud av radio mycket stort men svårt att värdera i samhälsekonomiska termer” säger SBS Discovery Radios VD Staffan Rosell.

SBS Discovery Radio tycker även att Riksrevisionen har fel när det gäller efterfrågan efter digitalradio.

”Riksrevisionen menar att lyssnarna inte efterfrågar digitalradio. Det är ett, milt sagt, märkligt uttalande med tanke på att utbudet av radiostationer är starkt begränsat. FM-nätet är fullt, internet kommer inte att kunna ta över all radiodistribution och för oss är mångfalden viktigt. Digitalradio är det bästa sättet för att utveckla radion vidare. Alla svenskar, oavsett var man bor, ska få tillgång till ett bra radioutbud” fortsätter Staffan Rosell.

Att remissvaren har varit negativa till DAB-planen stämmer inte heller enligt SBS Discovery Radio. Bara 17 av de 81 remissvaren är negativa medan resten är antingen positiva eller utan anmärkning, säger Staffan Rosell.

Share

One Comment

 1. marre69

  Självfallet tycker Rosell del och som gammal byråkrat kan jag direkt säga att remissvar där man inte har några synpunkter inte ska tas med i beräkningen. Det är inte sällan myndigheter får en utredning som inte går under myndighetens fokusområde. Svaret myndigheten normalt svarar är något i stil med:
  ”Myndigheten X har inga synpunkter på förevarande utredning.”
  Ett sådant svar betyder INTE att myndigheten är positiv till ett förslag. Tvärtom kan den vara ytterst negativ, MEN kan inte svara då detta ligger utanför myndighetens fokus- eller kompetensområde.
  Eftersom herr Rosell har så bra koll på siffrorna ställer jag då frågan ”hur många av remissvaren hade inga synpunkter?” 🙂 Jag tvivlar på att det kommer ett svar…
  Det är vidare spännande att investeringskostnaderna vägs upp av lägre driftskostnader. Ju högre frekvenser desto lägre penetration och därmed ett större behov av slavar. Det där har vi sett i FM med. Låga effekter har lett till flera slavar som har tagit en massa lediga frekvenser, eftersom vi annars hade haft en massa vita fläckar. Lösningen var egentligen ganska enkel: högre effekter på huvudsändarna, vilket hade lett till färre slavar. Nu är dock problemet att DAB+ också använder sig av relativt låga effekter och med en sämre penetration kommer det att behövas än fler slavar. Hur det kan leda till lägre driftskostnader kan man ju fråga sig…
  Och tror Rosell i sin vildaste fantasi att lyssnarna springer och byter ut sina radioapparater? Lyssnar och tittarmönster förändras och radioapparaten lär inte vara det viktigaste mediet år 2020. Varför ska man köpa en dyr digitalradio när man kan lyssna på tusentals radiostationer, inklusive de svenska, redan nu på nätet med hjälp av receivern, datorn, mobilen m.fl.? Tror Rosell på fullaste allvar att folk är idioter? Förresten, internet har redan idag tagit över distributionen. Rosell m.fl. är bara för gamla för att inse det. Är det kanske inte dags att bege sig in i barnkammaren och se vad nästa generation konsumerar? 🙂
  Större diversifierat utbud av radio betyder i Rosells termer fler radiokanaler från MTG, SBS och SR. Tittar man på tilldelade tillstånd är det väl bara 2-3 andra aktörer som har ett litet fåtal. Resten av det ”diversifierade” utbud Rosell pratar om är hans egna lågbudgetnärradiokanaler från Stockholm. Om man vill kalla det för bra radioutbud? Tja, i och för sig finns det ju de som tycker att Paradise Hotel är kvalitets-TV, så kanske Rosell har rätt där. Vad vet jag?
  Den som påstår att det inte finns utrymme i FM-bandet är ute och cyklar. Det är bara fråga om en effektiv frekvensanvändning. Det är nästan komiskt att PTS inte kan plocka fram en enda frekvens på FM-bandet i Skåne p.g.a. frekvensbrist, men när SBS ber snällt rasslar de fram utav bara farten. Faktum är att jag själv inte skulle ha några problem att gräva upp ytterligare frekvenser och en rejäl omkordinering skulle säkert ge så många fler. Det vet Rosell, men kör hellre med dimridåer och felaktiga påståenden. Problemet med en omkordinering är att även lokala radiostationer med en liten penningpung hade kunnat ta upp kampen med jättarna och t.o.m. ge dem storstryk lokalt. I DAB+ har de inte en chans. Kostnaderna är för stora. Det är där skon klämmer.