SVT-VD oroas över utredning

SVT-s VD Eva Hamilton är orolig över regeringens uppdrag till Myndigheten för radio och TV att utreda om public service-verksamheten påverkar mediemarknaden.

”Regeringens proposition borgar övergripande för ett fortsatt nyttigt och starkt public service i Sverige. Men förslaget om att pröva huruvida våra program stör marknaden oroar mig. Myndigheten för radio och TV ska alltså i en utredning ensidigt utgå ifrån den kommersiella mediebranschens behov, inte från publikens eller samhällsnyttans” säger Eva Hamilton i ett uttalande.

Eva Hamilton tycker även att det är märkligt att public service-propositionen inte stöder SVT-s förslag att slå ihop SVT med UR.

Share