Utredning om public service påverkan av medierna

Myndigheten för radio och TV får i uppdrag av regeringen att undersöka om public service-företagens verksamhet påverkar mediemarknaden och konkurrensen. Det rapporterar Ekot.

”Vi avser att ge Myndigheten för radio och TV ett speciellt uppdrag från hösten att också granska i vilken mån som bolagens verksamhet är marknadspåverkande och i så fall hur” säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth till Ekot.

Enligt kulturministern innebär utredningen inte att regeringen stöder tidningsbolagens åsikt att särskilt webbsatsningarna från public service-bolagen stör marknaden.

”Nej då. Det är en fristående myndighet som vi har gett uppdraget att se om det finns en sådan påverkan och i så fall hur” fortsätter Lena Adelsohn Liljeroth i Ekots intervju.

Share