Sverige har femte högsta TV-avgiften

annuallicencefee

TV-avgifter är ett bra sätt att finansiera public service, menar EBU i en rapport som släpptes internt inom organisationen i oktober men som nu också finns i en extern och redigerad version.

Olika former av TV-avgifter används i drygt hälften – 29 av 56 – av de länder där EBU har medlemmar. Trots att flera länder har avskaffat sina TV-avgifter kommer fortfarande två tredjedelar av finansieringen från avgifter. EBU menar att TV-avgifter ger stabilitet, transparens och anpassningsbarhet och att avgifterna, som i genomsnitt är 137 euro per år, är billigare än kostnader för betal-TV.

Dyrast är TV-avgiften i Schweiz (433 euro per år) och därefter följer Danmark (327), Norge (308), Österrike (282) och Sverige (222). Billigast är den i Algeriet, där den bara kostar 5 euro. I nio länder går alla inkomster från avgiften till public service: Norge, Polen, Tjeckien, Slovakien, Portugal, Rumänien, Bosnien, Albanien och Turkiet. I ytterligare åtta länder går mer än 90 procent till public service: Sverige, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Schweiz, Italien, Slovenien och Kroatien.

Mer:
Ladda ned rapporten från EBU som PDF här.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share