Svegfors, Rosell och Modig i DAB-utspel

svd-20090522-a05-bra-3f11Tre radiochefer kräver i en debattartikel att regering och riksdag ger besked om digitalradion.

Mats Svegfors från Sveriges Radio, Staffan Rosell från SBS Radio och Christer Modig från MTG Radio gör idag ett gemensamt utspel på Svenska Dagbladets debattsida. I artikeln skriver cheferna att Sverige kan få 20 digitala radiokanaler inom 12-18 månader och ytterligare lika många till inom två till tre år. För det krävs dock omfattande investeringar. Därför är de eniga om att Sveriges Radio bör få extra resurser, medan reklamradion bör få lägre koncessionsavgifter och längre tillståndsperioder.

”För att visionen med 30-40 radiokanaler till alla svenskar ska bli verklighet krävs långsiktigt stabila och goda förutsättningar för de radioföretag som verkar i Sverige. Om de privata radioföretagen ska ha möjlighet att klara investeringar i digitalradio krävs längre tillståndsperioder och lägre koncessionsavgifter för FM-tillstånden. Stabila och långsiktiga förutsättningar på FM lägger grunden till en framgångsrik förflyttning av lyssnare från den analoga till den digitala plattformen” skriver radiocheferna.

Läs hela debattartikeln här eller ladda ned i PDF-format här.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share

2 Comments

 1. Dennis Nilsson

  Skall vi ha mångfald måste de vara också mångfald inom ägandet. Det är inte klokt att tre radioföretag tillåts kontrollera all riks och privatradio.
  (O)lustigt nog (för de tre största radioföretagen) så kan man läsa i pappersupplagan av Dagens Media följande: ”Radion nere på bottennivåer. De senaste fem åren har radiolyssnandet på de kommersiella kanalerna legat stilla. Den senaste mätningen är den lägsta av de 21 senaste från Sifo. MTG skyller hela tappet på SBS Radio. Blaa bla…bla..”.
  Att radions siffror är nere på bottennivåer, beror på att de tre oligoplen dödar kreativiteten.
  Det finns många inom SR/MTG/SBS som är naturbegåvningar men de får inte komma till tals, och låta kreativiteten flöda. Gör de det så får de foten.
  SR, MTG o SBS dödar kreativiteten, och gräver därmed radiolyssnandets grav.

 2. Roy

  Svar till dennis;
  det finns bättre kreaviteter utanför de 3 stora oxo.Sådana som kämpar i närradion, men inte får något eget tillstånd.
  Vem som söker och får tillstånd är okänt idag, men det blir nog många som söker.EU´s konkurrenslag går före allt annat.Rätten att sända finns i lagen.
  Det finns motståndare till DAB+, det finns förespråkare till dab+, men är motståndare till drm, t.ex.
  Allt som tillhör rundradiofrekvenserna = banden har alla rätt att söka och att bruka. Ingen kan nekas i praktiken.