SR: ”Ett brett erkännande av public service”

Sveriges Radio reagerar positivt på public service-propositionen, som presenterades idag. Den innebär bland annat att SR får 30 miljoner extra nästa år.

”Propositionen innebär ett brett erkännande av public service-radions vikt i det demokratiska samhället. Man ska komma ihåg att Sveriges Radio de senaste åtta åren har tvingats till ständiga rationaliseringar till följd av otillräcklig kostnadskompensation. Nu har vi ett visst utrymme för de stora utvecklingsbehov vi står inför och en möjlighet att arbeta med att ta fram en fyraårig strategi” säger Sveriges Radios VD Mats Svegfors.

I propositionen ingår fem miljoner kronor till Berwaldhallen, symfoniorkestern och Radiokören.

”Det gör det möjligt för oss att behålla den viktiga kulturinstitutionen Berwaldhallen utan att därmed tvingas välja bort annan verksamhet” säger företagets vice VD Cilla Benkö.

Sveriges Radio välkomnar även att regeringen tagit ställning för ett brett programutbud, istället för att public service enbart ska producera sådant som inte är kommersiellt intressant. SR ställer sig även positivt till förslaget att regeringen inte längre ska utse ordföranden och suppleanter i public service-styrelserna. Däremot kritiserar SR att regeringen vill ändra TV-avgiftsreglerna för företag, så att varje företag bara behöver betala en avgift.

”Det är anmärkningsvärt att ett pensionat med en TV får betala lika mycket som en hotellkedja, eller att en småföretagare med en TV-apparat får lika hög TV-avgtift som telekomföretaget Ericsson” säger Mats Svegfors.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share