Kulturministern vill stärka oberoendet

adelsohnRegeringen vill öka oberoendet för public service-företagen SVT, SR och UR. Det skriver kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth i en debattartikel i Dagens Nyheter.

”SR, SVT och UR är betydelsefulla nationella kulturinstitutioner. För att bolagen ska kunna fördjupa, utveckla och vidga kulturutbudet sker en extra hög uppräkning på tre procent av medelstilldelningen 2010, vilket motsvarar 200 miljoner kronor, därefter är uppräkningen två procent” skriver Lena Adelsohn Liljeroth.

Kulturministern meddelar också att radio- och TV-avgiften ligger kvar på 2 076 kronor under de närmaste två åren. Förutom den extra höga uppräkningen av anslagen för 2010 görs en särskild satsning på fem miljoner kronor om året till Berwaldhallen, Sveriges Radios symfoniorkester och Radiokören.

För att öka oberoendet föreslår regeringen att den inte längre ska utse ordförande och en suppleant i styrelserna för SR, SVT och UR. Istället ska förvaltningsstiftelsen ha ansvaret för utnämningarna till dessa poster.

Regeringen vill också förändra momsreglerna för public service-bolagen. Idag är det dyrare för bolagen att köpa in produktioner än att göra program internt. Ekonomistyrningsverket har tagit fram alternativa modeller och regeringen återkommer med besked i budgetpropositionen i höst.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share