Skatt på en procent ersätter radio- och TV-avgiften

Public service-kommittén vill ersätta dagens radio- och TV-avgift på 2 076 kronor om året med en ny individuell skatt som betalas över skattsedeln på samma sätt som begravningsavgiften. Skatten föreslås bli på en procent av inkomsten upp till ett visst antal prisbasbelopp och hålls utanför statens budget.

Förändringen innebär att Radiotjänst läggs ned och att det blir Skatteverket som tar in pengarna åt public service-bolagen. Kostnaden för administration sänks därmed till 34 miljoner kronor.

Fördelarna med förslaget är, enligt kommittén, att avgiften inte är kopplad till en viss teknisk utrustning, att i princip alla vuxna är med och finansierar public service och att avgiftsskolket försvinner. Kommittén menar att modellen är enkel och transparent och att kopplingen mellan avgiftsbetalarna och public service-bolagen finns kvar i och med att det är tydligt att avgiften tas ut för att finansiera public service. Dessutom sägs det bli en rättvisare lösning eftersom avgiften blir lägre än nu för ensamboende och ensamstående med barn, medan de som inte har någon inkomst slipper betala avgiften. Inte heller företag och andra juridiska personer ska behöva betala skatten.

Kommittén ser samtidigt en del nackdelar med den nya skatten. Public service-bolagen förlorar en direkt koppling till TV-tittare och radiolyssnare och även de som inte använder radio och TV tvingas betala avgiften.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share