PS-kommittén: DAB byggs ut till 95 procent

Radion bör digitaliseras med tekniken DAB-T eftersom det ger ”ökade möjligheter till nationella sändningar, fler kanaler och nya tjänster” och ”långsiktigt lägre distributionskostnader”. Det skriver public service-kommittén i sitt betänkande ”Nya villkor för public service”, som presenterades idag.

Utvecklingen av digitalradio ska vara marknadsdriven och göras i samarbete mellan public service och reklamradion. Men marknaden ”behöver tydliga förutsättningar från riksdag och regering” skriver kommittén också.

Kommittén föreslår att Sveriges Radio och UR får nya sändningstillstånd för digitalradio för perioden 1 januari 2014-31 december 2019. SR får ett av fyra frekvenslager (muxar) och det ska vara regionalt nedbrytbart. SR ska i slutet av tillståndsperioden ha byggt ut sitt nät till 95 procent av befolkningen och det ska framgå i sändningstillståndet hur många kanaler SR ska sända.

För att finansiera digitalradiosatsningen föreslår kommittén att SR och UR får en höjd medelstilldelning för att täcka ökade distributions- och programproduktionskostnader.

När det gäller den kommersiella radions plats i digitalradion vill kommittén överväga ytterligare sänkningar av avgifterna för att stimulera utbyggnaden.

Ett beslut om att lägga ned FM-sändningarna kan tas vid den halvtidsöversyn som föreslås göras 2016, tycker kommittén. Det måste dock finnas en ”tillfredsställande lösning” för närradion om beslut ska fattas om att släcka ned SR-s och den kommersiella radions FM-sändningar.

Mer:
Ladda ned betänkandet ”Nya villkor för public service” som PDF-fil här.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share