SR: "Viktigt att finansieringen säkrar oberoendet"

Sveriges Radios VD Mats Svegfors och tillträdande VD Cilla Benkö tycker att betänkandet från public service-kommitten är ”gediget” och har en positiv syn på public service.

Däremot är SR-ledningen fortfarande tveksam till att avskaffa radio- och TV-avgiften, trots att man anser att kommittén försökt hitta en modell som säkrar oberoendet.

”Public service-kommittén föreslår att public service skattefinansieras, men att det ska ske vid sidan av statsbudgeten. Kommittén har också vinnlagt sig om att försöka hitta en modell som ska säkra vårt oberoende” skriver Svegfors och Benkö i ett pressmeddelande.

”Dagens radio- och TV-avgift fungerar förhållandevis väl i dag. Det avgörande är likväl inte den tekniska lösningen i sig för finansieringen av public service. Det viktiga är att finansieringssystemet säkrar vårt oberoende på lång sikt. Nyckelfrågan är om skattefinansiering vid sidan av statsbudgeten är en robust och långsiktig lösning eller om det är ett slags nödlösning som riskerar att falla sönder, i sämsta fall redan under den fortsatta beredningen. Faller förslaget och public service istället skulle finansieras via statsbudgeten, skulle det innebära en avgörande förändring av public service politiska oberoende. Vi kommer nu att detaljgranska det förslag som föreligger” fortsätter de.

Svegfors och Benkö nämner även att kommittén föreslår en fortsättning av den tvåprocentiga årliga uppräkningen av anslagen, vilket de tycker är otillräckligt. De tycker att det är bra att kommittén föreslår extra pengar till digitaliseringen. Helt avgörande är dock att finansiering blir tillräcklig. ”I annat fall kommer inte övergången till digital radio att lyckas” skriver de.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share