SBS kräver klargörande från Alice Bah Kuhnke

staffanrosellSBS Discovery Radio tycker att det är förvånande och olyckligt att Miljöpartiet har beslutat sig för att motsätta sig att ersätta FM med DAB. ”Regeringen måste omedelbart klargöra om digitaliseringen av radion, som pågått under många år, nu ska avbrytas” skriver bolaget i ett pressmeddelande.

2013 beslutades om en övergång till digitalradio och en släckning av FM 2022, vilket stöddes av de fyra allianspartierna och Socialdemokraterna. SBS Discovery Radio har utgått från att övergången till digitalradio därför ska fortsätta och att släckningen av FM-nätet är en tidsfråga.

Men om regeringen följer Miljöpartiets kongressbeslut skulle det ”innebära en oväntad och abrupt förändring av den politik som hittills förts” skriver SBS.

”Kulturminister Alice Bah Kuhnke måste omedelbart klargöra om digitaliseringen av radion ska avbrytas. Som kommersiellt företag måste vi kunna förvänta oss att staten följer en långsiktig och konsekvent linje i den här typen av infrastrukturfrågor. Att som Miljöpartiet föreslår avbryta digitaliseringen av radion skulle kasta oss tio år tillbaka i tiden med allvarliga konsekvenser för den privata radion. Men de största förlorarna i sammanhanget skulle vara de svenska radiolyssnarna. Med en fullt genomförd övergång till digitalradio skulle lyssnarna kunna erbjudas ett stort antal nya kanaler och ett väsentligt större programutbud i hela landet” säger SBS Discovery Radios VD Staffan Rosell.

Share

9 Comments

 1. Roy Sandgren

  SBS har redan fått DAB+ tillstånd och måste sätta igång med en MUX i varje områden före 1 Oktober. = 34 områden. Bordläggning = inga ingrepp i befintlig lag !! det är bara släckning av FM som saken gäller !!

 2. Johan Lindström Post author

  Det stämmer att alla stationer ska vara i gång senast 1 oktober. Men det finns inget krav på var i sitt tillståndsområde de ska sända det datumet. De nationella stationerna skulle klara sig genom att sända i Stockholm och de lokala i sitt eget område.

 3. Roy Sandgren

  Då de har tillstånd i de 34 områdena, måste minst en MUX vara igång i varje område. SR har i praktiken tillstånd i 20 områden, bara lån återstår.

 4. Roy Sandgren

  Får vi se då när stormen Yvonne kommer !! utbyggnaden kan stoppas, men inte de MUX som är i etern före 1 oktober. Kör man inte igång tappar man förtroendet i branschen. Viktigt att vara ingång med så stor täckning som möjligt.Annars en flopp.

 5. Roy Sandgren

  Ja, det kan bli spännande !! Du får vänta och se !! Nästa månad kommer hon !!

 6. Gagarin Miljkovich

  SBS Discovery Radio har 90 miljoner kronor i lägre koncessiosavgifter att vinna på detta.
  Vi har marknadsekonomi i Sverige. Varför inte låta marknadskrafterna ”klargöra” ifall DAB är en framgång eller inte?
  SBS Discovery Radio har redan i drift tre DAB-sändare i Stockholm på 5.000 watt vardera placerade på Kista Sceinec Tower, DN-skrapan och Nacka Forum.
  Så varför slår inte SBS Discovery Radio på den stora trumman för dessa DAB-sändare?
  Är dettta med DAB så förträffligt bra så kommer de att vinna många nya lyssnare, och därmed många nya annonsörer, och därmed stora annonsintäkter.

 7. Roy Sandgren

  Nina Wombs förslag faller i bitar. Ny regering och 2018 faller tillstånden ut och kan lysas ut igen, då med andra krav,100 % lokalt, fast pris m.m.
  Bordlagt = inget ingrepp i DAB+ lagen, då det är majoritet för DAB+, men ingen majoritet för släckning av FM
  SBS sändare är på 5.000 watt ERP ut ur antenn, Mycket lägre in.
  Tillstånden utdelade och kan inte dragas in. Bara när de löper ut kan de släckas.
  Vi får se den 1 oktober vad som sker denna dag !!