Så ska digitalradiotillstånden fördelas

Myndigheten för radio och TV har presenterat ett förslag till hur det ska gå till när de digitala sändningstillstånden fördelas. Nu vill myndigheten ha in branschens synpunkter.

DAB+-tillstånden för kommersiell radio ska enligt Radio- och TV-lagen fördelas av Myndigheten för radio och TV så att ”olika intressen och smakriktningar” tillgodoses. Kanalerna ska ägas av ”flera av varandra oberoende programföretag” och kan överlåtas ”under vissa förutsättningar”. Det går att söka både nationella, regionala och lokala tillstånd.

Tillstånden gäller utrymme i två regionalt nedbrytbara nät för digitalradio – ”lager 3” och ”lager 4”. Totalt finns det plats för upp till 32 kanaler i vart och ett av landets 34 sändningsområden.

I en ansökan ska följande ingå: eventuella ägarkopplingar till andra ansökare, önskat sändningsområde eller sändningsområden, sändningstider, en programförklaring, tilläggstjänster, kapacitetsbehov, finansiella förutsättningar (med bifogad affärsplan), tekniska förutsättningar och åtaganden för att samarbeta med andra om bland annat multiplexering, tilläggstjänster och programguide.

Senast 14 november vill myndigheten ha in synpunkter på förslaget. Läs mer på Myndigheten för radio och TV-s hemsida.

Här är sändningsområdena – från norr till söder: Kiruna, Luleå, Arjeplog, Skellefteå, Umeå, Östersund, Örnsköldsvik, Sundsvall, Hudiksvall, Gävle, Mora, Borlänge, Uppsala, Västerås-Örebro, Stockholm, Nyköping-Eskilstuna, Karlstad, Trollhättan, Göteborg, Skövde, Linköping, Norrköping, Borås, Halmstad-Varberg, Jönköping, Finnveden, Växjö, Visby, Västervik, Kalmar, Karlskrona, Helsingborg, Kristianstad och Malmö.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share