Unesco utropar egen dag för radion

FN-organet Unesco inför World Radio Day (WRD), som ska firas 13 februari varje år.

World Radio Day har tre huvudsakliga mål: att sprida medvetenhet om radions betydelse, att uppmuntra makthavare att använda radion som informationsmedium och att öka internationellt radiosamarbete.

Idén till World Radio Day kommer från spanska Academia Española de Radio. Att världsradiodagen genomförs just 13 februari beror på att FN-s radiostation startades det datumet 1946. Det formella beslutet att införa World Radio Day tas av Unescos generalförsamling i Paris.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share