Rosell och Berggren: ”Vi förväntar oss kompensation”

I en debattartikel i Sydsvenska Dagbladet går reklamradion till hårt angrepp mot regeringens radiopolitik.

SBS Radios VD Staffan Rosell och MTG Radios VD Anna Berggren konstaterar att regeringen har backat från sitt löfte att sänka koncessionsavgifterna.

”Regeringen föreslår att de kommersiella radiostationerna skall fråntas sina sändningstillstånd utan ekonomisk kompensation. När regeringens egen utredning analyserade denna aspekt slog utredningens juridiske expert Bertil Bengtsson fast att återkallande av tillstånd innebär att nuvarande tillståndshavare har rätt till kompensation, och pekade på sänkta koncessionsavgifter som en möjlig väg” skriver Staffan Rosell och Anna Berggren.

Reklamradiocheferna nämner även att justitiekanslern i sitt remissvar sade att staten måste ge en rimlig kompensation och att utredningen kom fram till att kompensationen borde uppgå till totalt 500 miljoner kronor.

”Regeringen väljer alltså att strunta i vad juridisk expertis anser vara rätt och rimligt och avfärdar hela frågan om kompensation med en klackspark. Detta väcker frågor om alliansregeringens syn på äganderätten. Om staten exproprierar egendom utan ersättning bruka allianspartierna ta till ideologiska bröttoner och tala i termer av socialisering” skriver Rosell och Berggren.

”Det återstår att se om riksdagsledamöterna tar lika lätt på äganderätten som regeringen gör. Vi förväntar oss därför att regeringen nu presenterar ett konkret och rimligt förslag på hur innehavare av sändningstillstånd skall kompenseras för att dessa dras in” avslutar de.

Beslutet om den nya reklamradiolagstiftningen tas av riksdagen den 14 juni.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share

2 Comments

  1. Roy

    se mitt svar på ”debattartikel” klicka där tack.
    Ingen idag existerande radio station har något 4 års avtal med automatisk förlängning idag.Alla löper ut dec. 2010.