NRJ kvar i tyska DAB-projektet

Tidsplanen klarnar för den nya rikstäckande digitalradion i Tyskland. I augusti tas beslut om hur den nya multiplexen ska fördelas.

Sju bolag har ansökt om digitala sändningstillstånd i Tyskland. Senast 22 juli ska de ha kommit överens med nätoperatören Media Broadcast om villkor och pris för sändningarna. Den 3 augusti fördelas frekvensutrymmet av delstaternas tillståndsorgan ZAK (Kommissionen för tillstånd och översyn). Tre kanalplatser är redan reserverade för public service-radion Deutschlandradio.

Radiobolagen NRJ och Regiocast har tidigare tvekat inför digitalradiosatsningen, eftersom de menar att sändningskostnaderna blir för höga. De har dock valt att gå vidare med projektet.

”Vi vill visa att NRJ Group står för innovation och inte för ideologiska debatter som hindrar framsteg. Sedan är det ju så att villkoren är oklara och vi vet inte om projektet kommer att löna sig. Men DAB+ måste diskuteras. Det är nu upp till Media Broadcast att ordna en ekonomiskt försvarbar lösning, så att ansökarna får en realistisk chans. En sak är klar: vi tror inte att det blir någon ny standard utan stora radiogrupper som NRJ och Regiocast” säger NRJ-s internationella chef Christophe Montague (bilden) till tidningen Werben & Verkaufen.

Två aktörer har dragit tillbaka sina ansökningar. Det gäller kristna UCB och Süddeutche Zeitung Radio. Kvar finns sju bolag med totalt elva kanaler och tjänster: Lounge FM, kristna ERF Radio, datatjänster från Media Broadcast, Radio Rauschgold, NRJ, Regiocast (med 90elf – Dein Fußball-Radio, Remix Radio, Litera samt datatjänster och EPG) och Radio Disney.

Enligt telekomtidningen Teltarif har Media Broadcast tidigare beräknat priset till 484 000 euro (4,6 miljoner kronor) per kanal och år. Det stiger till 1,9 miljoner euro (18 miljoner kronor) 2015, då nätet ska ha byggts ut från 35 till 110 sändare.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share