Riksdagsbeslut om reklamradion 7 juni

Regeringens proposition om kommersiell radio tas upp i riksdagens konstitutionsutskott 9 maj. Sedan blir det debatt och beslut i riksdagen 7 juni.

En kommittémotion om kommersiell radio har också skrivits. Det är Andreas Norlén (M), Per-Ingvar Johnsson (C) och Tuve Skånberg (KD) som vill att man vid tillståndsgivningen ska ta hänsyn till rikets säkerhet.

”Vi menar att man inte kan utesluta att främmande makt i en framtid skulle kunna visa intresse för att få kontroll över ett eller flera tillstånd att sända analog, kommersiell radio, för att på det sättet få en inhemsk plattform för att föra ut sitt budskap från” skriver de tre riksdagsledamöterna i sin motion.

Andreas Norlén, Per-Ingvar Johnsson och Tuve Skånberg föreslår att regeringen utreder hur reglerna kan kompletteras. Myndigheten för press, radio och TV ska bedöma om rikets säkerhet påverkas negativt vid tillståndsgivningen och om företag som har eller söker tillstånd har koppling till främmande makt.

Mer:
Riksdagen samlar material om propositionen här.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share