Reklamradion i Finland mot rekordår

Försäljningen av radioreklam ökar kraftigt i Finland, precis som i Sverige. Reklamradion siktar på att nå det bästa resultatet i branschens historia.

Oktober var årets hittills bästa månad med en försäljning på 5,8 miljoner euro (54 miljoner kronor), vilket innebär en uppgång med 21 procent. För året som helhet ligger ökningen just nu på 9,5 procent och mängden reklam har ökat varje månad.

Stefan Möller, som är chef för branschorganisationen Radiomedia, säger att den starka tillväxten beror på att radion har lyckats anpassa sig till kundernas behov och ”klarar av att på ett kostnadseffektivt sätt erbjuda multimediala reklamalternativ”.

”Baserat på försäljningen och tillväxten har hela året för radion varit bra och mängden radioreklam har ökat varje månad. Tvåsiffrig tillväxt noterades redan i mars (12,6 procent) och juni (12,4 procent). Oktober var emellertid en positiv överraskning, eftersom jämförelsemånaden hade ett plusresultat. Glädjande var även att framför allt radioaktörer med lång erfarenhet samt radioföretag som moderniserat sin verksamhet lyckades bra med sin försäljning” säger Stefan Möller.

Radiomedia räknar med fortsatt tillväxt under årets sista två månader. Om den genomsnittliga procentuella tillväxten fortsätter kommer radiobranschen att nå sitt historiskt bästa resultat 2014.

”I ljuset av dessa resultat kan vi inleda kommersiella radiostationernas 30-årsjubileum starkare än någonsin” säger Stefan Möller.

Share