Reklamradion: "Är regeringen på väg att svika radion?"

annabstaffanrosellOm regeringen inte sänker reklamradions avgifter innebär det ”ett formidabelt svek och ett vägval som kan innebära början på slutet för kommersiell marksänd radio i Sverige”. Det skriver cheferna för Sveriges två stora kommersiella radiobolag i en debattartikel i Dagens Industri.

Reklamradion väntar spänt på regeringen lagrådsremiss om en ny radio- och TV-lag. Det senaste beskedet är att remissen presenteras i slutet av den här månaden och att en proposition kan läggas fram till riksdagen i januari.

I den utredning som gjordes inför lagändringen föreslogs en kraftig sänkning av reklamradions koncessionsavgifter, som idag är på totalt 130 miljoner kronor årligen. Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth har dock inte velat utlova en sådan ekonomisk lättnad för reklamradion, med hänvisning till det ekonomiska läget. Staffan Rosell och Anna Berggren, VD för SBS Radio respektive MTG Radio, varnar för en utebliven sänkning.

”Det skulle i så fall vara ett formidabelt svek och ett vägval som kan innebära början på slutet för kommersiell radio i Sverige” skriver de i debattartikeln.

De två radiocheferna pekar även på att TV4, reklamradions främsta konkurrent på den nationella annonsmarknaden, har blivit av med sin koncessionsavgift på flera hundra miljoner kronor och att dagstidningarna får 500 miljoner kronor i direkt stöd. Även public service-radions finansiering nämns i artikeln.

”Vår viktigaste konkurrent om lyssnarna, Sveriges Radio, erhåller årligen runt 2 100 miljoner kronor från licensmedlen. Utöver de ordinarie tilldelningarna har regeringen, mitt i lågkonjunkturen, beslutat att Sveriges Radio ska ges en ”extra hög uppräkning” på tre procent under 2010, vilket motsvarar cirka 70 miljoner kronor” skriver Staffan Rosell och Anna Berggren.

”Vi begär inget skattefinansierat radiostöd och ingen extra hög uppräkning. Vi begär bara att få konkurrera på marknaden utan bakbundna händer. Vi vill liksom våra konkurrenter kunna publicera och sända utan att belastas av en straffskatt som dränerar oss på en fjärdedel av våra intäkter” fortsätter de.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share

One Comment

  1. Roy

    En sänkning av avgifterna för befintliga tillstånd är uteslutet.Tillstånden måste lysas ut igen, antingen kriteria eller auktionering.Det finna lediga tillstånd för nationell radio i dab+ nätet = 20 st kanaler.