Reglerna för kommersiell DAB-radio kan ändras igen

Villkoren för digital kommersiell radio kan komma att ändras. Myndigheten för press, radio och TV har bett aktörerna komma med förslag.

I två omgångar har MPRT ändrat sista startdatum för reklamradions sändningar på DAB. De nuvarande villkoren gäller till 30 september i år och därför görs nu en förnyad prövning om villkoren ska ändras igen eller förlängas oförändrade.

De villkor som ska prövas är sändningarnas täckningsgrad och den etappvisa utbyggnaden, sändningarnas tekniska kvalitet och sändningsteknik och slutligen teknisk samverkan om multiplexering. Det är även möjligt att radiobolagen i sina svar, som ska vara inne 11 september, återigen tar upp frågan om tidpunkten för sändningsstart.

Share

One Comment

  1. Roy Sandgren

    Mygel, mygel, mygel !!! Tillstånden skall lysas ut igen som lokal tillstånd som frekvensplaneringen är. nationella MUX 12 B lysa ut som nationella kommersiella tillstånd !!