Ny studie om ekonomisk effekt av spektrumanvändning

A Focus har på uppdrag av PTS gjort en samhällsekonomisk analys av radiospektrum i Sverige.

Studien kommer fram till ljudradio har en ekonomisk effekt på 3,4 miljarder kronor, vilket motsvarar 6 procent av totalsumman för de undersökta användningarna. 2 736 miljoner kommer från radio- och TV-avgiften och 706 miljoner från radioreklam.

A Focus skriver i sin analys att public service-radio har ”ett mervärde för lyssnarna genom att det är en av få primära distributionskanaler för information till allmänheten vid större olyckor och andra allvarliga händelser”. A Focus kommer också fram till att ”värdet på public service-radio inte avsevärt avviker från det som SR erhåller i avgiftsmedel”.

Den användning som har den största ekonomiska effekten är mobilnäten (36,1 miljarder kronor). Därefter följer wifi (11 miljarder), satellit-TV (4,9 miljarder) och marksänd TV (4,7 miljarder). Minst effekt har Rakel (0,5 miljarder) och fixed satellite services (0,14 miljarder).

Totalt omsätter användningen av radiospektrum 61 miljarder kronor. Det motsvarar 1,5 procent av BNP.

PTS har skickat analysen på remiss och kommer att använda utredningen som ett första steg att beräkna det ekonomiska värdet av spektrumutnyttjandet. PTS har i uppdrag att maximera samhällsnyttan av radiospektrum. En princip i myndighetens strategi för spektrum är att samhällsekonomisk analys ska ligga till grund för all spektrumförvaltning.

Mer:
PTS om analysen från A Focus

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share