Regeringsbeslut om Radio- och TV-lagen

På torsdagens möte tar regeringen beslut om den nya Radio- och TV-lagen.

Därmed ska propositionen nu vara klar inför riksdagsbehandlingen, som inleds 20 maj i konstitutionsutskottet. Omröstningen i riksdagen är planerad till den 14 juni.

På mötet kommer regeringen även ge i uppdrag åt Radio- och TV-verket och Post- och Telestyrelsen att ta fram fler frekvenser för reklamradion.

Share

One Comment

  1. Roy

    Det går bra att lägga in förslag om nya analoga radio stationer till http://www.rtvv.se.
    Bara upp ge kommun och län, samt om du har en kordination för sändaren = sändarplats.Uppge även om det är fm,am,drm eller drm+.
    PTS kan med datorer räkna fram frekvens,effekt, rktverkan m.m.Genomsnittlig effekt 1000 watt, högre på landsbyggd.