Regeringsbeslut om Radio- och TV-lagen

På torsdagens möte tar regeringen beslut om den nya Radio- och TV-lagen.

Därmed ska propositionen nu vara klar inför riksdagsbehandlingen, som inleds 20 maj i konstitutionsutskottet. Omröstningen i riksdagen är planerad till den 14 juni.

På mötet kommer regeringen även ge i uppdrag åt Radio- och TV-verket och Post- och Telestyrelsen att ta fram fler frekvenser för reklamradion.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share

One Comment

  1. Roy

    Det går bra att lägga in förslag om nya analoga radio stationer till http://www.rtvv.se.
    Bara upp ge kommun och län, samt om du har en kordination för sändaren = sändarplats.Uppge även om det är fm,am,drm eller drm+.
    PTS kan med datorer räkna fram frekvens,effekt, rktverkan m.m.Genomsnittlig effekt 1000 watt, högre på landsbyggd.