Radiopropositionen till riksdagen nästa vecka

På sitt veckomöte i går torsdag tog regeringen beslut om att lägga propositionen om en ny radio- och TV-lag. Samtidigt gav regeringen i uppdrag åt Radio- och TV-verket och Post- och telestyrelsen att ta fram fler reklamradiofrekvenser.

Propositionen lämnas till riksdagen nästa vecka och kommer, om allt går som planerat, att röstas igenom 14 juni. Därefter ska lagstiftningen träda i kraft 1 augusti. Det innebär att införandet har försenats med ytterligare en månad sedan lagrådsremissen presenterades i december.

Enligt kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth innebär förslaget en förenkling av reglerna och bättre förutsättningar för reklamradion.

”Den nya radio- och TV-lagen bygger på ett flertal utredningar. Syftet är att förenkla regelverket för radio- och TV-företag och göra lagen mer strukturerad och överskådlig” säger kulturministern i ett pressmeddelande.

För reklamradion innebär propositionen åttaåriga tillståndsperioder och borttagna innehållskrav. De nuvarande tillstånden förlängs i ytterligare en period men kommer därefter att fördelas genom ett slutet anbudsförfarande. Dessutom blir det till slut möjligt för andra än Sveriges Radio att börja sända digitalradio. Regeringens mål är en ”marknadsdriven utveckling” av digitalradion. Slutligen får närradion möjlighet till större sändningsområden och att sända program från andra stationer.

”Förutsättningarna för den kommersiella radion stärks i och med lagförslaget, vilket i kombination med den tidigare public service-lagen innebär att mångfalden för lyssnarna ökar” säger Lena Adelsohn Liljeroth.

Trots kritik från lagrådet, har regeringen inte backat från sitt förslag att slå ihop de två mediemyndigheterna Radio- och TV-verket och Granskningsnämnden.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share

One Comment

  1. Roy

    En närradio station kan hyra in sig på ledig tid på annan närradiostation i landet.Ett närradiotillstånd kan vara flera kommuner med en sändare i varje kommun.
    Snart det är voterat den 14 juni kan man söka utökat sändningsområde för närradion.
    Lägga in förslag på nya sändningsområden i AM/FM/DRM/DRMPLUS uppge län och kommun där huvudsändare önskas upprättas.
    Kan det upprättas nya sändare på nya orter, kan man ansöka om tillstånd samma dag lagen träder i kraft, den 1 Augusti.