Bonnier Amigo och Playground samarbetar

Nordens största oberoende skivbolag, Bonnier Amigo och Playground, börjar samarbeta.

Den nya strategiska alliansen innebär att bolagens sälj- och marknadsavdelningar integreras, men att bolagen fortsätter med separat utgivning. En gemensam säljorganisation ska vara igång i hela Norden den 1 juli. För logistiken ansvarar ENS i Borås.

”Vi vill vara ett starkt alternativ som ger mångfalden och bredden en chans. Det är skälet till att vi försöker hitta samarbeten som stärker oss och våra artister” säger Playgrounds VD Jonas Sjöström.

”Målsättningen är glasklar. Vi ska bli den naturliga partnern för artister och labels som söker marknadsföring och distribution, men som inte vill ligga hos en major. Tack vare det här samarbetet blir vi det mest intressanta independentalternativet med en sälj- och marknadsorganisation som står sig stark i varje enskilt land och över hela Norden” säger Bonnier Amigos VD Fredrik Ekander.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share